ukraine

 

banner.jpg (54207 bytes)


De pandemie in Oekra´ne: de longpest in een nieuw jasje?

Maandag, 9 november 2009

Door: Een kanarie in uw mijn

Veel berichtgeving wijst erop dat er In Oekra´ne een nieuwe en zeer dodelijke pandemische ziekte is uitgebroken die de kenmerken vertoond van longpest.

Link

Met betrekking hiertoe leek het me het belangrijk de volgende gebeurtenissen ‘op een rijtje’ te zetten:

Verdacht is dat in 1998 de Amerikaanse regering drie expedities financierde die als doel hadden om de begraafplaatsen te vinden waarin zich nog de bevroren resten zouden moeten bevinden van slachtoffers van de Spaanse griep (de longpest), het virus dat in 1918 in ÚÚn jaar 150 miljoen doden veroorzaakte.

Uit het gevonden gefragmenteerde DNA-materiaal werd met behulp van de nieuwste ‘reverse engineering’ gentechnologie de DNA-sequentie ervan ontleed en vervolgens het virus opnieuw leven ingeblazen.

Nog verdachter is dat in augustus 2005 het Amerikaanse ‘Center for Disease Control and Prevention’ (CDC) bekend maakte te gaan experimenteren met het herboren virus, dit met het oog op de ontwikkeling van betere vaccins en medicijnen.

Link

Geheel in lijn met het bovenstaande vinden we het op de website van het ‘CDC’ dat besmetting met longpest mogelijk is door: “Verspreiding in de lucht, hetgeen zou kunnen gebeuren door een bioterroristische aanslag.” (!)

Link

Ook valt er op de hierboven vermelde staande informatiepagina van het ‘CDC’ te lezen dat deze voor het laatst is ‘ge-update’ op 14 oktober 2001. Kennelijk beschikte het ‘CDC’ toen al over een goede vooruitziende blik.

Ook op de site van het RIVM worden bovengenoemde experimenten bevestigd:

“In 1999 werd de productie van een met formaldehyde [!] ge´nactiveerd pestvaccin stopgezet. Dit vaccin moest drie keer worden toegediend met tussenpozen van zes weken en gaf geen (volledige) bescherming tegen primaire longpest. In de Verenigde Staten werd het enige tijd gebruikt [lees: ermee geŰxperimenteerd op] bij militairen en laboratoriumpersoneel. (…) Onderzoek naar andere vaccins is in ontwikkeling.

Link

Nu terug naar Oekra´ne:

Veel wijst er op dat het aantal besmette mensen en dodelijke slachtoffers  veel hoger ligt dan de officiŰle cijfers van de Oekra´ense instanties aangeven. Ook het voorlopige officiŰle standpunt van de regering dat de huidige uitbraak er een is van de ‘Mexicaanse’ griep, vindt zijn weerspraak:

Link

Wel wordt er melding gemaakt van ÚÚn dodelijk slachtoffer tengevolge van een variant op het H1N1 virus, het ‘CaliforniŰ’ A/H1N1 virus.

(...) “De situatie met de epidemie van influenza is complex en onvoorspelbaar tengevolge de neiging van het influenza A/H1N1 virus zich te muteren, zei viceminister van Volksgezondheid de heer Lazoryshynets op maandag 2 november.

‘De situatie is ingewikkeld en onvoorspelbaar. We vonden een stam van het virus in ons laboratorium ... Dit virus is gevaarlijk omdat het, zoals we al eerder zagen in Latijns-Amerika en Mexico, kan muteren tot een heel ander soort virus en nu gebeurt het in Europa.’, zei Lazoryshynets op een persconferentie volgens informatie uit ‘Correspondent Magazine’.
Link

De Oekra´ense minister van Volksgezondheid Vasyl Kniazevych liet via het nationale radiostation weten dat hij denkt dat het nog niet-ge´dentificeerde virus bekend staat als het al eerder ontdekte ‘CaliforniŰ’ A/H1N1 virus. Deze wordt beschouwd als een meer virulente stam van het H1N1-virus. De minister zegt dat de inspanningen om het mysterie virus te identificeren zullen naar verwachting enkele weken duren.
http://apocalypsewave.blogspot.com/

Een mutatie naar een meer virulente stam is verdacht; normaal vermindert de agressiviteit van een virus zich juist bij iedere mutatie. Juist om dat het H1N1 virus zich zo gemakkelijk muteerde met gewone griepvirussen is de dodelijkheid ervan afgenomen.

Maar het wordt pas echt vreemd als in augustus van dit jaar een man genaamd Joseph Moshe, die beweert een voormalige microbioloog van de IsraŰlische geheime dienst ‘Mossad’ te zijn, wordt gearresteerd in Los Angeles en wel op een nog nooit eerder vertoonde manier.

Zo’n 1000 mensen, inclusief die van het nabij gelegen ‘Federal Building’, werden geŰvacueerd,  dit terwijl de man werd omsingeld door een klein leger van tot aan de tanden bewapende en met kogelvrije vesten uitgeruste eenheden van het Amerikaanse ‘special police force’.

Zijn weg werd geblokkeerd door een militair pantservoertuig, zijn mogelijkheden tot communicatie en het elektrische circuit van zijn auto werden verstoord vanuit een mysterieuze autobus volgestouwd met ‘high tech’ apparatuur, een raam van zijn auto werd vernield door een robot die urenlang traangas in zijn auto spoot en daarbovenop werd zijn auto bestookt met rookgranaten.

Vreemd genoeg was Moshe urenlang in staat om deze enorme doses van traangas en rook te weerstaan zonder merkbare gevolgen. In totaal heeft het ‘beleg’ dat vooraf ging aan zijn arrestatie zo’n acht uur geduurd! Uiteindelijk is er zelfs nog een gericht schot met een ‘taser gun’ aan te pas gekomen om de man te kunnen arresteren.

Voor beelden hiervan zie Link en drie vervolgafleveringen. Ook het filmpje van 6 november jl. op Link .

Nog geen 24 uur daarvoor beweerde Moshe, in een live radioshow van Dr A. Ott, een microbioloog te zijn die op het punt stond om aan een ‘states attorney’ bewijsmateriaal te overhandigen betreffende een besmet H1N1 varkensgriepvaccin gemaakt door ‘‘Baxter’’’ Bio Pharma Solutions’ in Oekra´ne.

Daarbij beweerde hij dat speciaal voor dit vaccin een adjuvans was ontwikkeld die het immuunsysteem verzwakt.  

Het opmerkelijkst is zijn bewering dat het bewuste vaccin is besmet met gerepliceerd RNA  van het virus dat verantwoordelijk was voor de Spaanse Griep pandemie in 1918.

Link

Dat brengt ons bij de ‘staat van dienst’ van ‘Baxter’:

In maart van dit jaar wordt bekend dat ‘Baxter International’ een mix van een griepvaccin en een niet-geŰtiketteerd H5N1-virus (de menselijke vorm van de vogelgriep) voor onderzoek stuurde naar een Oostenrijkse onderneming’.  In de verwachting dat de verzending slechts een experimenteel griepvaccin bevatte, verzond deze onderneming het besmette vaccin vervolgens naar 18 landen.

Alleen door puur geluk werd een ramp voorkomen. Dit omdat een Tsjechische laborant het vaccin uittestte op een dozijn fretten, een test die resulteerde in het binnen enkele dagen overlijden van alle dieren.

Zie: Link en

Link

Voor een schuldbekentenis van ‘Baxter’ met meer achtergrondinformatie zie: Link

Vervolgens de volgende aanvullende  informatie:

“Gezien het feit dat het door ‘Baxter’ verzonden griepvaccine besmet was met zowel het dodelijke H5N1 virus als met een mix van H3N2 griepvirussen, wordt dit incident gezien als de ‘smoking gun’. Het H5N1virus heeft honderden mensen gedood, maar het is minder goed verspreidbaar door de lucht en niet zo agressief.  Echter, wanneer het H5N1 virus wordt gecombineerd met seizoensgebonden griepvirussen die, zoals iedereen weet, zich gemakkelijk door de lucht verspreiden, is het resultaat ervan  een krachtig en dodelijk ‘super-airborne’ biologisch wapen.

Een  artikel in de ‘Canadian Press’ legt uit: ‘Terwijl H5N1 niet gemakkelijk mensen besmet, doen H3N2 virussen dat wel.. Als iemand wordt blootgesteld aan een mengsel van de twee en vervolgens simultaan wordt ge´nfecteerd door beide stammen, zou deze persoon kunnen dienen als een incubator voor een hybride virus dat gemakkelijker in staat om zich onder mensen te verspreiden.

 
(…) Het ‘Canadian Press’  artikel vermeldt: ‘Dit is een mengproces onder de naam ‘
reassortment’ (herschikking) en is een van de twee manieren om een pandemische virus te creŰren’, maar claimt vervolgens dat er geen bewijs is dat ‘Baxter’ zich hier opzettelijk aan schuldig heeft gemaakt, alhoewel er geen duidelijke verklaring wordt gegeven voor de aanwezigheid van deze monsters bij ‘Baxter’.

Maar nogmaals, het belangrijkste aspect van dit verhaal is dat het vrijwel onmogelijk is voor een ‘live’ vogelgriepvirus om zijn weg vinden naar een vaccin door een ‘ongeluk’.”

Link

In april van dit jaar, ontploft er vervolgens in een Zwitserse trein een container met virussamples welke zijn verzonden door een laboratorium uit Mexico City (!) dat is gelieerd met de ‘World Health Organisation’ (WHO) en… ‘Baxter’. De container bevatte samples van het varkensgriepvirus, maar vreemd genoeg van een andere stam dan de variant die op dat moment in Mexico al 150 slachtoffers had gemaakt! Alhoewel er in het artikel behorende bij de hieronder geplaatste link wordt gesproken over een ‘potentieel dodelijk’ virus zonder dat hiervoor enige bewijslast wordt gegeven, vormt het toch een interessant verslag over het hele gebeuren:

Link

Volgens de Zwitserse politie is door specialisten (?) bevestigd dat de in het ongeluk betrokken monsters geen gevaar vormden voor mensen: Link

Los van het feit of dat we dat moeten geloven of niet, bovenstaand incident is alweer een bewijs van ‘Baxter’’s vreemde gegoochel met virussen.

(In sommige berichten leest u dat ‘Baxter’  “eerder een grove 'fout'” maakte “door het verstrekken van met het HIV-virus besmet bloed aan hemofiliepatiŰnten”, maar in dit geval ligt de schuld van deze massamoord met voorbedachte rade bij ‘Bayer’; niet bij ‘Baxter’. Niettemin laat ook dit voorval goed zien hoe een farmaceutische multinational er niet voor terugdeinst  om duizenden mensen een zekere dood te bezorgen.)

Nu de beschuldiging van  Moshe omtrent een op handen zijnde opzettelijke verspreiding van een dodelijk virus in Oekra´ne zich daadwerkelijk aan het voltrekken is, kunnen we gevoeglijk aannemen dat zijn beschuldigend vingertje naar ‘Baxter’ ook niet uit de lucht gegrepen was.

Dit relaas van ‘toevalligheden’ houdt echter nog niet. ‘Toevallig’ hield Interpol in september van dit jaar een oefening waarbij een pandemische uitbraak van, ja u leest het goed, niet van de ‘Mexicaanse’ griep, maar van… longpest werd gesimuleerd!

Link

Inmiddels is bekend geworden dat er ook in Amerika op 7 november jl. een oefening is  gehouden waarin de verspreiding van longpest wordt gesimuleerd!

Link

Link

De zoveelste toevalligheid is dat deze oefening is gehouden in Illinois. Laat dit nu ook net de staat zijn waar het hoofdkantoor van ‘Baxter International Inc.’ is gevestigd. Het toeval wil verder dat deze ‘pestoefening’ is uitgevoerd in het plaatsje ‘Lake of the Hills’ dat, zeker voor Amerikaanse begrippen, slechts op ‘een steenworp’ afstand van ‘Deerfield’ ligt, de vestigingsplaats van het hoofdkwartier van ‘Baxter’.

Een overzicht betreffende wetenswaardigheden omtrent de uitbraak van een longplaag zou eigenlijk moeten beginnen in het jaar 1798. In dat jaar verscheen in het boek ‘An Essay on the Principle of Population’, geschreven door de econoom Malthus, de hieronder volgende tekst:

"Alle kinderen die worden geboren boven het aantal dat nodig is om de bevolking op een gewenst niveau te houden, moeten noodzakelijkerwijs sterven, tenzij voor hen de ruimte wordt gemaakt door de dood van volwassen personen (...) als we angstig zijn voor te frequente voorvallen van afschuwelijke hongersnood, moeten we de andere vormen van vernietiging die we de natuur dwingen om te gebruiken, ijverig aanmoedigen (...) en de terugkeer van de pest bewerkstelligen."

De volgende sprong in tijd brengt ons naar het jaar 1977, de datering van het boek ’Ecosciensce’ waarin het volgende valt te lezen:

“Ik wil niet beweren dat geboortecontrole de enige manier is waarop de bevolkingstoename kan worden gestopt (...) Oorlog (...) is tot nu toe teleurstellend geweest in dat opzicht, maar misschien zal bacteriologische oorlog bewijzen effectiever te zijn. Als er tijdens iedere generatie, over de gehele wereld, een Zwarte Dood zou kunnen worden verspreid, dan zou iedere generatie van overlevenden zich vrijelijk kunnen voortplanten zonder de wereld te vol te maken.”

Saillant detail: De coauteur van dit boek (en, niet toevallig, fan van Malthus) is Holdren, de man die momenteel als Obama’s wetenschapstsaar ongekende macht heeft over het Amerikaanse wetenschapsbeleid.

(Meer citaten uit Holdren’s boek vindt u in het voorgaande artikel onder de titel ‘Obama, Holdren, de ‘Mexicaanse griep en de vaccinaties daartegen’, te vinden op verschillende websites).

Het meest verdacht is het aanhoudende zwijgen van de ‘main media’ over de uitbraak van de nieuwe en zeer dodelijke ziekte in Oekra´ne. Normaal gesproken dalen de uitdragers van de ‘main media’ als een stelletje aasgieren neer op ieder beetje menselijk leed, maar nu zwijgen deze nog steeds in alle talen. Dit terwijl de eerste alarmerende berichten uit Ukraine al op het Internet verschenen op 30 oktober jl.!

Link

In het licht van de komende vaccinatiecampagnes lijkt het me zaak de woorden van Moshe nog eens te herhalen:

‘Het vaccin is besmet met gerepliceerd RNA  van het virus dat verantwoordelijk was voor de Spaanse Griep pandemie in 1918.

Ondanks dat de auteur van de hieronder volgende citaten uitgaat van de aanwezigheid van ethyldibromide in ‘chemtrails’ zonder dat daarvoor het wetenschappelijk bewijs is geleverd en er andere aanvechtbare beweringen in zijn artikel voorkomen, verdient zijn opmerking over het verband tussen de ‘Mexicaanse griep, de vaccinatiecampagnes en de uitbraak in Oekraine van het werkelijke ‘FLU666’’ virus, toch de nodige aandacht:

“De ‘cytokine storm’ is de sneldodende factor in het originele 1918 virus dat wereldwijd honderden miljoenen mensen het leven kostte.

(…) Als het gedeelte van uw immuunsysteem dat de ‘cytokine storm’ produceert nu al in ‘hyperdrive’ wordt gezet door het varkensgriepvaccin,  dan zal in december of januari, wanneer het echte H1N1-virus langs komt, uw overlevingskans erg laag zijn.”

Link

Alles wijst er op dat de nieuwe pandemie in Oekra´ne de mensen wereldwijd juist zal aansporen zich te laten vaccineren met het vaccin tegen ‘Mexicaanse’ griep. Wordt soms daarom nog steeds verzwegen dat er in Oekra´ne een pandemische longpest is uitgebroken? Wordt er daarom nog steeds beweerd dat het slechts een uitbraak van het H1N1 virus betreft?

De tijd zal het leren. Zeker is dat bij eenieder na het lezen van dit schrijven alle alarmbelletjes zouden moeten rinkelen als nooit voorheen.

Als de pandemie in Oekra´ne werkelijk een variant is van de longpest, en er is veel informatie die daarop wijst, dan hebben de huidige vaccins tegen de ‘Mexicaanse griep geen enkele zin.

Op de website van het CDC wordt een viertal antibiotica genoemd die de kans op dodelijke afloop van longpest verminderen. Belangrijk daarvoor is dat met de toediening van het antibioticum op de eerste of tweede dag na infectie moet zijn begonnen, anders heeft het gebruik hiervan geen zin.

Het grote probleem hiermee is dat de aanvankelijke symptomen van longpest niet te onderscheiden zijn van een gewone seizoensgriep of de ‘Mexicaanse’ griep.

En je kan natuurlijk niet iedere keer opnieuw ongestraft een kanon op je lichaam afvuren na ieder loos alarm.

Belangrijk is dat mensen beseffen dat de huidige vaccins geen enkele bescherming kunnen bieden tegen een eventuele uitbraak van een nieuwe variant van de longpest, integendeel.

Tot slot wil ik u het volgende filmpje niet onthouden:

Link

Wordt vervolgd.

eenkanarieinuwmijn(@)live(punt)nl


Naar het hoofdmenu


 

 
 


View My Stats